Ambrose, M. R. (2022). Praedicate Evangelium: The Task Accomplished and Ahead. NomoK@non. https://doi.org/10.5282/nomokanon/218